Search

دوشنبه 13 مرداد 1399

منو

قلاویز


قيمت:   ۷۸,۵۰۰ تومان

تراشکاری » قلاویز

قلاویز چپگرد سایز6-1ساخت کشور المان

 
 اعتبار قیمت تا تاریخ 
لطفا پس از پایان اعتبار قیمت با شماره تلفن 66754720 تماس حاصل فرمائید

جهت دریافت کاتالوگ لطفا روی عکس کلیک کنید

جعبه قلاویز هلوکول 14 ساخت آلمان
این وسیله جهت رزوه های حرز بکار می رود
قلاویز
تومان

 


قلاویز دستی 1اینچ BSW
این وسیله جهت رزوه کاری بکار می رود
قلاویز
تومان

 


قلاویز دستی 7/8 BSW
این وسیله جهت رزوه کاری بکار می رود
قلاویز
تومان

 


قلاویز دستی3/4 BSW
این وسیله جهت رزوه کاری بکار می رود
قلاویز
تومان

 


قلاویز دستی5/8 BSW
این وسیله جهت رزوه کاری بکار می رود
قلاویز
تومان

 


قلاویز دستی9/16 BSW
این وسیله جهت رزوه کاری بکار می رود
قلاویز
تومان

 


قلاویز دستی1/2 BSW
این وسیله جهت رزوه کاری بکار می رود
قلاویز
۵۹,۵۰۰ تومان

 


قلاویز دستی7/16 BSW
این وسیله جهت رزوه کاری بکار می رود
قلاویز
تومان

 


قلاویز دستی3/8 BSW
این وسیله جهت رزوه کاری بکار می رود
قلاویز
تومان

 


قلاویز دستی5/16 BSW
این وسیله جهت رزوه کاری بکار می رود
قلاویز
تومان

 


قلاویز دستی1/4 BSW
این وسیله جهت رزوه کاری بکار می رود
قلاویز
تومان

 


قلاویزماسینی نمره 20
این وسیله جهت رزوه کاری بکار می رود
قلاویز
تومان

 


قلاویزماسینی نمره 18
این وسیله جهت رزوه کاری بکار می رود
قلاویز
۷۷,۵۰۰ تومان

 


قلاویزماسینی نمره 16
این وسیله جهت رزوه کاری بکار می رود
قلاویز
تومان

 


قلاویزماسینی نمره 14
این وسیله جهت رزوه کاری بکار می رود
قلاویز
۴۳,۵۰۰ تومان

 


قلاویزماسینی نمره 12
این وسیله جهت رزوه کاری بکار می رود
قلاویز
۴۵,۵۰۰ تومان

 


قلاویزماسینی نمره 10
این وسیله جهت رزوه کاری بکار می رود
قلاویز
۳۳,۰۰۰ تومان

 


قلاویزماسینی نمره 8
این وسیله جهت رزوه کاری بکار می رود
قلاویز
۳۵,۵۰۰ تومان

 


قلاویزماسینی نمره 6
این وسیله جهت رزوه کاری بکار می رود
قلاویز
تومان

 


قلاویزماسینی نمره 5
این وسیله جهت رزوه کاری بکار می رود
قلاویز
تومان

 


قلاویزماسینی نمره 4
این وسیله جهت رزوه کاری بکار می رود
قلاویز
۷,۵۰۰ تومان

 


قلاویز میلیمتر سایز 30ساخت کشور یوگسلاو
این وسیله جهت رزوه کاری داخل قطعه کار ولوله
قلاویز
۸۵,۰۰۰ تومان

 


قلاویز میلیمتر سایز 24ساخت کشور یوگسلاو
این وسیله جهت رزوه کاری داخل قطعه کار ولوله
قلاویز
۳۸,۵۰۰ تومان

 


قلاویز میلیمتر سایز 20ساخت کشور یوگسلاو
این وسیله جهت رزوه کاری داخل قطعه کار ولوله
قلاویز
۳۵,۵۰۰ تومان

 


قلاویز میلیمتر سایز 18ساخت کشور یوگسلاو
این وسیله جهت رزوه کاری داخل قطعه کار ولوله
قلاویز
۲۶,۵۰۰ تومان

 


قلاویز میلیمتر سایز 16ساخت کشور یوگسلاو
این وسیله جهت رزوه کاری داخل قطعه کار ولوله
قلاویز
۲۴,۵۰۰ تومان

 


قلاویز میلیمتر سایز 14ساخت کشور یوگسلاو
این وسیله جهت رزوه کاری داخل قطعه کار ولوله
قلاویز
۶۵,۰۰۰ تومان

 


قلاویز میلیمتر سایز 12ساخت کشور یوگسلاو
این وسیله جهت رزوه کاری داخل قطعه کار ولوله
قلاویز
۴۵,۵۰۰ تومان

 


حدیده میلیمتر سایز14ساخت کشور یوگسلاو
این وسیله جهت رزوه کرد رویه میلگرد بکار می رود
قلاویز
۱۶,۸۰۰ تومان

 


حدیده میلیمتر سایز12ساخت کشور یوگسلاو
این وسیله جهت رزوه کرد رویه میلگرد بکار می رود
قلاویز
۱۶,۵۰۰ تومان

 


قلاویز چپگرد سایز8-1ساخت کشور المان
این قلاویز جهت درآوردن پیچ های شکسته بکار می رود
قلاویز
۱۴۵,۰۰۰ تومان

 


قلاویز میلیمتر سایز 10ساخت کشور یوگسلاو
این وسیله جهت رزوه کاری داخل قطعه کار ولوله
قلاویز
۱۶,۰۰۰ تومان

 


قلاویز میلیمتر سایز 8ساخت کشور یوگسلاو
این وسیله جهت رزوه کاری داخل قطعه کار ولوله
قلاویز
۱۰,۵۰۰ تومان

 


قلاویز میلیمتر سایز 6ساخت کشور یوگسلاو
این وسیله جهت رزوه کاری داخل قطعه کار ولوله
قلاویز
۲۲,۸۰۰ تومان

 


قلاویز میلیمتر سایز 5ساخت کشور یوگسلاو
این وسیله جهت رزوه کاری داخل قطعه کار ولوله
قلاویز
۸,۵۰۰ تومان

 


قلاویز چپگرد سایز6-1ساخت کشور المان
این قلاویز جهت درآوردن پیچ های شکسته بکار می رود
قلاویز
۷۸,۵۰۰ تومان

 


قلاویز میلیمتر سایز 4ساخت کشور یوگسلاو ی
این وسیله جهت رزوه کاری داخل قطعه کار ولوله
قلاویز
۶,۵۰۰ تومان

 

1
(1 تا 37 از 37)

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است