Search

شنبه 28 دي 1398

منو

جستجو : جستجوکولیس دیجتال اینسایز15
این وسیله جهت اندازه گیری بکار می رود
اندازه گیری
تومان

 


انبر قفلی
در کار نگهداری بکار می رود
انبر دستها
88,500 تومان

 


کولیس پایدار دیجتال 30 سانتی
جهت اندازه گیری بکار می رود
اندازه گیری
تومان

 


سا عت اندیکاتورlG
این وسیله جهت اندازه گیری بکار می رود
ساعت اندیکاتور
145,000 تومان

 


گیچ داخل سیلندر 18-35 Mitutoyo
جهت اندازه گیری داخل سیلندر بکار می رود
اندازه گیری
تومان

 


گونیا سه تیکه
این وسیله جهت اندازه گیری زاویه بکار می رود
اندازه گیری
تومان

 


میکرومتر میله50-1000
این وسیله جهت اندازه گیری بکار می رود
میکرومتر
تومان

 


دسته قلاویز3-12
این وسیله جهت گرفته حدیده بکار می رود
تراشکاری
44,500 تومان

 


فرچه سیمی 12.5
این وسیله جهت تمیز کردن بکار می رود
صنعتی
18,500 تومان

 


میکرومتر 25-0 دیجیتال چینی
این وسله جهت اندازه گیری ضخامت بکار مرود
میکرومتر
950,000 تومان

 


فرز اره 100x2
این وسیله جهت برش اهن بکار می رود
تراشکاری
تومان

 


فرز اره 100x1
این وسیله جهت برش اهن بکار می رود
تراشکاری
تومان

 


الما سهای تراشکاری
این وسیله جهت تراشکاری بکار مرود
الماسه
تومان

 


الماس ریلی
این وسیله جهت تراشید روریلهای راه آهن بکار می رود
الماسه
85,000 تومان

 


الماس تراشکاریTPKAN220408 سندویک
این وسیله جهت تراشکاری بکارمی رود
الماسه
54,500 تومان

 


الماس تراشکاری DNMG 150608 سندویک
این وسیله جهت تراشکاری بکار می رود
الماسه
67,500 تومان

 


اره عمود بر چوبT144
این وسیله جهت برش چوب بکار می رود
صنعتی
تومان

 


پایه میکرومتر ساخت چینی
این وسیله جهت نگهدار میکرومتربکارمی رود
پایه میکرومتر
180,000 تومان

 


میکرومترکنتوردار50-25 ساخت شرکت Mitutoyoژاپن
این وسله جهت اندازه گیری ضخامت بکار مرود
میکرومتر
تومان

 


میکرومتردیجیتال25-0 ساخت شرکت Mitutoyoژاپن
این وسله جهت اندازه گیری ضخامت بکار می رود
میکرومتر
تومان

 


میکرومترکنتوردار25-0 ساخت شرکت Mitutoyoژاپن
این وسله جهت اندازه گیری ضخامت بکار مرود
میکرومتر
تومان

 


جعبه قلاویز هلوکول 14 ساخت آلمان
این وسیله جهت رزوه های حرز بکار می رود
قلاویز
تومان

 


ضخامت سنج ورق ساعتی
این وسیله جهت اندازه گیری ضخامت ورق بکار می رود
اندازه گیری
تومان

 


مته Hssسایز 15 گورینگ با DIN345
این وسیله جهت سوراخ کاری بکار می رود
مته
تومان

 


مته Hssسایز 14 گورینگ با DIN345
این وسیله جهت سوراخ کاری بکار می رود
مته
تومان

 


مته Hssسایز 14.5 گورینگ با DIN345
این وسیله جهت سوراخ کاری بکار می رود
مته
تومان

 


مته Hssسایز 13.5 گورینگ با DIN345
این وسیله جهت سوراخ کاری بکار می رود
مته
تومان

 


مته Hssسایز 13 گورینگ
این وسیله جهت سوراخ کاری بکار می رود
مته
تومان

 


مته Hssسایز 12.5 گورینگ
این وسیله جهت سوراخ کاری بکار می رود
مته
18,500 تومان

 


مته Hssسایز 12طرح گورینگ
این وسیله جهت سوراخ کاری بکار می رود
مته
14,500 تومان

 


مته شیشه روسی سایز25
این وسیله جهت سوراخ کاری روی شیشه بکار می رود
مته
18,500 تومان

 


فرز فرم کارباید مخروطی 14 ساخت کشور المان
این وسیله جهت سابیدن جای جوشکاری بکار مرود
فرز
97,000 تومان

 


متر 5متری
این وسیله جهت اندازه گیری فاصله بکار می رود
صنعتی
7,400 تومان

 


متر 3متری
این وسیله جهت اندازه گیری فاصله بکار می رود
صنعتی
5,500 تومان

 


میکرومتر 25-0 دیجیتال تایوان
این وسله جهت اندازه گیری ضخامت بکار مرود
میکرومتر
1,350,000 تومان

 


سنگ برش اهن بزرگ
این وسیله جهت سابیدن جای جوشکاری بکار مرود
تراشکاری
10,500 تومان

 


سنگ برش اهن مینی
این وسیله جهت برش فلز بکار می رود
صنعتی
3,250 تومان

 


سنگ ساب اهن بزرگ 180x3
این وسیله جهت سابیدن فلز بکار می رود
صنعتی
3,700 تومان

 


سنگ برش اهن بزرگ 17.5
این وسیله جهت برش فلز کاری بکار می رود
صنعتی
5,500 تومان

 


قلاویز دستی 1اینچ BSW
این وسیله جهت رزوه کاری بکار می رود
قلاویز
تومان

 

1
بعدي
آخر
(1 تا 40 از 205)

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است