Search

يكشنبه 31 شهريور 1398

منو

جستجو : فرز پولکیفرز فرم کارباید استوانی قطر14ساخت کشور المان
این فرز جهت پیلیسه گیری قالبها بکار میرود
فرز
99,500 تومان

 


فرز فرم کارباید استوانی قطر 12ساخت کشور المان
این فرز جهت پیلیسه گیری قالبها بکار میرود
فرز
68,500 تومان

 


فرز فرم کارباید استوانی قطر 10ساخت کشور المان
این فرز جهت پیلیسه گیری قالبها بکار میرود
فرز
28,500 تومان

 


فرز فرم کارباید استوانی قطر 8ساخت کشور المان
این فرز جهت پیلیسه گیری قالبها بکار میرود
فرز
23,500 تومان

 


فرز فرم کارباید مخروطی ساخت کشور المان
این فرز جهت پیلیسه گیری قالبها بکار میرود
فرز
58,500 تومان

 


فرز اره 100x2
این وسیله جهت برش اهن بکار می رود
تراشکاری
تومان

 


فرز اره 100x1
این وسیله جهت برش اهن بکار می رود
تراشکاری
تومان

 


فرز فرم کارباید مخروطی 14 ساخت کشور المان
این وسیله جهت سابیدن جای جوشکاری بکار مرود
فرز
97,000 تومان

 


فرز فرم کارباید استوانی قطر 16ساخت کشور المان
این وسیله جهت تراشکاری بکارمی رود
فرز
129,000 تومان

 


فرز فرم کارباید استوانی قطر 6ساخت کشور المان
این وسیله جهت براده برداری روی قلام تراش جوش داده میشود
فرز
48,500 تومان

 

1
(1 تا 10 از 10)

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است