Search

يكشنبه 31 شهريور 1398

منو

جستجو : قلاویزقلاویز چپگرد سایز8-1ساخت کشور المان
این قلاویز جهت درآوردن پیچ های شکسته بکار می رود
قلاویز
145,000 تومان

 


قلاویز چپگرد سایز6-1ساخت کشور المان
این قلاویز جهت درآوردن پیچ های شکسته بکار می رود
قلاویز
78,500 تومان

 


جعبه قلاویز هلوکول 14 ساخت آلمان
این وسیله جهت رزوه های حرز بکار می رود
قلاویز
تومان

 


قلاویز دستی 1اینچ BSW
این وسیله جهت رزوه کاری بکار می رود
قلاویز
تومان

 


قلاویز دستی 7/8 BSW
این وسیله جهت رزوه کاری بکار می رود
قلاویز
تومان

 


قلاویز دستی3/4 BSW
این وسیله جهت رزوه کاری بکار می رود
قلاویز
تومان

 


قلاویز دستی5/8 BSW
این وسیله جهت رزوه کاری بکار می رود
قلاویز
تومان

 


قلاویز دستی9/16 BSW
این وسیله جهت رزوه کاری بکار می رود
قلاویز
تومان

 


قلاویز دستی1/2 BSW
این وسیله جهت رزوه کاری بکار می رود
قلاویز
59,500 تومان

 


قلاویز دستی7/16 BSW
این وسیله جهت رزوه کاری بکار می رود
قلاویز
تومان

 


قلاویز دستی3/8 BSW
این وسیله جهت رزوه کاری بکار می رود
قلاویز
تومان

 


قلاویز دستی5/16 BSW
این وسیله جهت رزوه کاری بکار می رود
قلاویز
تومان

 


قلاویز دستی1/4 BSW
این وسیله جهت رزوه کاری بکار می رود
قلاویز
تومان

 


قلاویز میلیمتر سایز 30ساخت کشور یوگسلاو
این وسیله جهت رزوه کاری داخل قطعه کار ولوله
قلاویز
85,000 تومان

 


قلاویز میلیمتر سایز 24ساخت کشور یوگسلاو
این وسیله جهت رزوه کاری داخل قطعه کار ولوله
قلاویز
38,500 تومان

 


قلاویز میلیمتر سایز 20ساخت کشور یوگسلاو
این وسیله جهت رزوه کاری داخل قطعه کار ولوله
قلاویز
35,500 تومان

 


قلاویز میلیمتر سایز 18ساخت کشور یوگسلاو
این وسیله جهت رزوه کاری داخل قطعه کار ولوله
قلاویز
26,500 تومان

 


قلاویز میلیمتر سایز 16ساخت کشور یوگسلاو
این وسیله جهت رزوه کاری داخل قطعه کار ولوله
قلاویز
24,500 تومان

 


قلاویز میلیمتر سایز 14ساخت کشور یوگسلاو
این وسیله جهت رزوه کاری داخل قطعه کار ولوله
قلاویز
65,000 تومان

 


قلاویز میلیمتر سایز 12ساخت کشور یوگسلاو
این وسیله جهت رزوه کاری داخل قطعه کار ولوله
قلاویز
45,500 تومان

 


قلاویز میلیمتر سایز 10ساخت کشور یوگسلاو
این وسیله جهت رزوه کاری داخل قطعه کار ولوله
قلاویز
16,000 تومان

 


قلاویز میلیمتر سایز 8ساخت کشور یوگسلاو
این وسیله جهت رزوه کاری داخل قطعه کار ولوله
قلاویز
10,500 تومان

 


قلاویز میلیمتر سایز 6ساخت کشور یوگسلاو
این وسیله جهت رزوه کاری داخل قطعه کار ولوله
قلاویز
22,800 تومان

 


قلاویز میلیمتر سایز 5ساخت کشور یوگسلاو
این وسیله جهت رزوه کاری داخل قطعه کار ولوله
قلاویز
8,500 تومان

 


قلاویز میلیمتر سایز 4ساخت کشور یوگسلاو ی
این وسیله جهت رزوه کاری داخل قطعه کار ولوله
قلاویز
6,500 تومان

 

1
(1 تا 25 از 25)

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است