Search

سه شنبه 16 آذر 1400

منو

اندازه گیریکولیس دیجتال اینسایز15
این وسیله جهت اندازه گیری بکار می رود
اندازه گیری
۰ تومان


کولیس پایدار دیجتال 30 سانتی
جهت اندازه گیری بکار می رود
اندازه گیری
۰ تومان


سا عت اندیکاتورlG
این وسیله جهت اندازه گیری بکار می رود
ساعت اندیکاتور
۱۴۵,۰۰۰ تومان


گیچ داخل سیلندر 18-35 Mitutoyo
جهت اندازه گیری داخل سیلندر بکار می رود
اندازه گیری
تومان


گونیا سه تیکه
این وسیله جهت اندازه گیری زاویه بکار می رود
اندازه گیری
۰ تومان


میکرومتر میله50-1000
این وسیله جهت اندازه گیری بکار می رود
میکرومتر
۰ تومان


میکرومتر 25-0 دیجیتال چینی
این وسله جهت اندازه گیری ضخامت بکار مرود
میکرومتر
۰ تومان


پایه میکرومتر ساخت چینی
این وسیله جهت نگهدار میکرومتربکارمی رود
پایه میکرومتر
۰ تومان


میکرومترکنتوردار50-25 ساخت شرکت Mitutoyoژاپن
این وسله جهت اندازه گیری ضخامت بکار مرود
میکرومتر
تومان


میکرومتردیجیتال25-0 ساخت شرکت Mitutoyoژاپن
این وسله جهت اندازه گیری ضخامت بکار می رود
میکرومتر
۰ تومان
1
بعدي
آخر
(1 تا 10 از 35)

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است