Search

شنبه 11 تير 1401

منو

صنعتی


۳,۲۵۰ تومان
سنگ برش اهن مینی

۷,۴۰۰ تومان
متر 5متری

۵,۵۰۰ تومان
متر 3متری

۱۸,۵۰۰ تومان
فرچه سیمی 12.5

۸۸,۵۰۰ تومان
انبر قفلی


انبر قفلی
در کار نگهداری بکار می رود
انبر دستها
۸۸,۵۰۰ تومان


فرچه سیمی 12.5
این وسیله جهت تمیز کردن بکار می رود
صنعتی
۱۸,۵۰۰ تومان


اره عمود بر چوبT144
این وسیله جهت برش چوب بکار می رود
صنعتی
تومان


متر 5متری
این وسیله جهت اندازه گیری فاصله بکار می رود
صنعتی
۷,۴۰۰ تومان


متر 3متری
این وسیله جهت اندازه گیری فاصله بکار می رود
صنعتی
۵,۵۰۰ تومان


سنگ برش اهن مینی
این وسیله جهت برش فلز بکار می رود
صنعتی
۳,۲۵۰ تومان


سنگ ساب اهن بزرگ 180x3
این وسیله جهت سابیدن فلز بکار می رود
صنعتی
۳,۷۰۰ تومان


سنگ برش اهن بزرگ 17.5
این وسیله جهت برش فلز کاری بکار می رود
صنعتی
۵,۵۰۰ تومان


آچار فرانسه ساخت فرانسه
این وسیله جهت بستن پیچ کاری بکار می رود
آچارها
۹۵,۵۰۰ تومان
1
(1 تا 9 از 9)

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است