Search

شنبه 11 تير 1401

منو

فرزفرز فرم کارباید مخروطی 14 ساخت کشور المان
این وسیله جهت سابیدن جای جوشکاری بکار مرود
فرز
۹۷,۰۰۰ تومان


فرز فرم کارباید استوانی قطر 16ساخت کشور المان
این وسیله جهت تراشکاری بکارمی رود
فرز
۱۲۹,۰۰۰ تومان


فرز فرم کارباید استوانی قطر14ساخت کشور المان
این فرز جهت پیلیسه گیری قالبها بکار میرود
فرز
۹۹,۵۰۰ تومان


فرز فرم کارباید استوانی قطر 12ساخت کشور المان
این فرز جهت پیلیسه گیری قالبها بکار میرود
فرز
۶۸,۵۰۰ تومان


فرز فرم کارباید استوانی قطر 10ساخت کشور المان
این فرز جهت پیلیسه گیری قالبها بکار میرود
فرز
۲۸,۵۰۰ تومان


فرز فرم کارباید استوانی قطر 8ساخت کشور المان
این فرز جهت پیلیسه گیری قالبها بکار میرود
فرز
۲۳,۵۰۰ تومان


فرز فرم کارباید استوانی قطر 6ساخت کشور المان
این وسیله جهت براده برداری روی قلام تراش جوش داده میشود
فرز
۴۸,۵۰۰ تومان


فرز فرم کارباید مخروطی ساخت کشور المان
این فرز جهت پیلیسه گیری قالبها بکار میرود
فرز
۵۸,۵۰۰ تومان
1
(1 تا 8 از 8)

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است